Skip links

Aansprakelijkheid / Rechten & plichten en Algemene Voorwaarden

Speeddate/SmartFlash BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk gehouden voor:

  • Verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke goederen voor, tijdens of na haar evenementen
  • Ongevallen voor, tijdens of na haar evenementen
  • De contacten en het verloop van de contacten die voortvloeien uit haar evenementen.

We vragen met aandrang om ongepast gedrag van andere deelnemers onmiddellijk aan ons te melden zodat we de nodige stappen kunnen nemen en de kwaliteit van ons ledenbestand op peil kunnen houden.

We behouden ons het recht voor om iemand zonder verantwoording of argumentatie de toegang te ontzeggen wegens, maar niet beperkt tot:

  • ongepast gedrag van eender welke aard jegens andere deelnemers, het personeel van de speeddate locatie of de SmartVibes medewerkers
  • verspreiden van persoonlijke of gevoelige gegevens van zichzelf of andere deelnemers
  • elke reden die naar persoonlijk goeddunken van een moderator/organisator voldoende is. De moderator/organisator dient deze reden aan de betrokken persoon of derden niet mee te delen als hij/zij dat niet nodig acht.

In dergelijke gevallen heeft de betrokken deelnemer geen recht op vergoeding van welke aard ook, of van terugbetaling van de inschrijvingsgelden.

Deze FAQ-pagina geldt als onze algemene voorwaarden. Alleen de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd om geschillen te beslechten.